top of page
Journey to Freedom: The Seder-Night as a Developmental Process (Hebrew)

הגלות וגאולת ישראל את את_ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ הניכור האדם האדם האדם ואת. Home הפסיכואנליזה מתארת את בין בין געגועיו למצב קדמון התמזגות אמו אמו לבין בקיום עצמי. תורת הקבלה בשבר של האדם הד לצמצום האלוהית הנוכחות, שהתלווה להיווצרות להיווצרות. חוויית הגירוש מגן עדן, והקושי המציאות המציאות מושלמת, מְצֵרים את הרוחני שלנו ומביאים לחיפוש קיצורי דרך דרך. מתוך מקורי של מקורות עם תובנות של של הפסיכואנליזה הפסיכואנליזה, שטרנגר על תהליכי ההתבגרות האדם של, כפי שבאים ביטוי, לדעתו, בשלבים השונים של ההגדה. סיפור יציאת הוא של האדם המבקש את עצמו הכוזב מהקיום, ולפתח אמתי המעוגן המעוגן בנשמתו, שהיא חלק ממעל. שטרנגר פורץ את הדיכוטומיות החונקות שהתרגלנו אליהן (כגון חילוני-רוחני רוחני --_c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ גופני, תאולוגי-פסיכולוגי).רלוונטי לאדם המודרני המחפש אחרי אושרו האישי.

 

"חוויה אישית המוציאה את האדם מחשכת מצרים אל חיים חופשיים ומאוזנים."

הרב שלמה ריסקין

 

 

Journey to Freedom: The Seder-Night as a Developmental Process (Hebrew)

₪60.00Price
    bottom of page